Wegwijzer juli-augustus

wegwijzer juni-augustus def 2018

Lees meer

Mededelingen zondag 17 juni 2018

Zaterdagmiddag is er een Duitse huwelijksviering in onze kerk, pastoor Paul Verheijen gaat hierin voor.

Zondagmorgen is er om tien uur een eucharistieviering met pastor Henk Nota en het Sint Clemenskoor.
De Lokale Omroep Ameland zend deze viering uit.

De kerk is dagelijks geopend voor bezichtiging van twee tot vijf uur.

Lees meer

Mededelingen zondag 10 juni

Dinsdagmiddag is er kerk schoonmaken, groep 3.

Donderdagmiddag wordt De Wegwijzer in elkaar gezet in de Burekapel.

Donderdagavond is er kerkbestuursvergadering in de pastorie.

Vrijdagmorgen is er bijeenkomst van de pastoraatsgroep.

Zaterdagavond is er om zeven uur oefenen voor de kinderen voor de zondagviering.

Zondag is er om tien uur een Vaderdag gezinsviering met Agatha Wetting en het Kinderkoor.

De kerk is dagelijks geopend voor bezichtiging van twee tot vijf uur.

Lees meer

Mededelingen zondag 3 juni 2018

Maandag is de laatste dag voor het inleveren van kopij voor de Wegwijzer bij Door Brouwer en Corrie Mosterman.

Maandag tot en met woensdag is onze bisschop op Ameland.
Dinsdagmorgen en woensdagmorgen is er een eucharistieviering met bisschop Van den Hout in onze kerk.
U bent welkom bij deze vieringen aanwezig te zijn.
De aanvang van de viering kunt u horen door het tijdstip dat de kerkklok zal gaan luiden, wellicht rond tien of elf uur.

Aanstaande zondag is er om 10.00 uur een eucharistieviering met pastor Henk Nota en het Sint Clemenskoor.

De kerk is dagelijks geopend voor bezichtiging van twee tot vijf uur.

Lees meer

Mededelingen zondag 27 mei 2018

Maandagmorgen is de uitvaart van Hennie Molenaar met pastoor Paul Verheijen en het Sint Clemenskoor, aanvang half twaalf.

Aanstaande zondag vieren we Sacramentsdag, er is dan een woord- en communieviering met Theo Kiewiet met het Clemenskoor, aanvang 10.00 uur.

De kerk is dagelijks geopend voor bezichtiging van twee tot vijf uur.

Lees meer

Mededelingen zondag 20 mei 2018

  • Vanmiddag na deze viering worden de eerste twee kinderen gedoopt in de nieuwe Sint Clemenskerk door pastoor Paul Verheijen.
    Het zijn Jessin Molenaar van Lianne Molenaar en Anthony Gerrits en Jarno Brouwer van Jose en Lennard Brouwer.
  • Maandagmiddag, 2e Pinksterdag is er een Spirituele Wandeling georganiseerd door de kerken van Ameland.
    De startplaats is dit jaar bij de Katteplas te Nes, aanvang 14.00 uur.
  • Maandagmiddag en woensdagmiddag speelt Peter Vlak op het orgel vanaf 15.00 uur, dit is een inloopconcert.
  • Dinsdagavond zijn er opnamen van de Duitse televisie in de kerk.
  • Woensdagavond is er vergadering van het kerkbestuur in de pastorie.
  • Zo...
Lees meer