Wijding Sint Clemenskerk

Komende zaterdag, 25 november 2017, vindt de kerkelijke wijding plaats van onze Sint Clemenskerk. Bisschop Mgr. C.F.M. van den Hout zal in een viering die om 11:30 uur begint de
herbouwde kerk door deze consecratie weer bestemmen als huis van God en thuis van de geloofsgemeenschap.

Voor deze bijzondere viering zullen, naast uiteraard de van harte uitgenodigde parochianen, vele gasten aanwezig zijn.
Zolang er plaats is kunnen ook mensen zonder uitnodiging deelnemen.

Lees meer

Optreden zangkoor Crescendo

Komende donderdag 23 november om 20.00 uur is zangkoor Crescendo te gast in onze kerk. Afgelopen weken hebben ze in de diverse dorpen hun repertoire ten gehore gebracht. Onze Sint Clemenskerk is het decor voor de Grande Finale van dit koor dat liederen ten gehore brengt uit de middeleeuwen tot aan de hedendaagse tijd. Denk aan Conquest of Paradise, California Dreaming, Adiemus en Euphoria.
Gratis entree, collecte bij de uitgang.

Wees welkom!

foto van St. Clemenskerk Ameland.
Lees meer

Bisdomberichten 14 november 2017

In deze Bisdomberichten vindt u de column van de bisschop, fotowedstrijd Actie kerkbalans, Kerstgala Dronrijp, Bisdom komt met Vormselweekend, Friese Jongeren op weg naar Europese Jongerenpelgrimage in Bazel, Muziekstuk het leven van Maria in ‘De Maria Passie’ in Wytgaard! BISDOMBERICHTEN 2017-11-14(tweede versie)

Lees meer

Mededelingen zondag 19 november

Morgen is de laatste dag voor het doorgeven van intenties voor de komende periode bij Door Brouwer en het inleveren van kopij voor De Wegwijzer bij Corrie Mosterman.

Woensdagavond om 19.00 uur is er een vergadering van het kerkbestuur in de pastorie.

Donderdagavond is er in onze kerk een optreden van Crescendo, aanvang 20.00 uur.

Komende zaterdag, 25 november, is de wijding van onze herbouwde kerk door bisschop Ron van den Hout, met medewerking van het St. Clemenskoor.
Deze plechtigheid begint een half uur later dan is aangegeven in De Wegwijzer, het begint om 11.30 uur.

De dag daarna, zondag 26 november, is het Christus Koning...

Lees meer

Mededelingen zondag 12 november

Dinsdagmiddag is er kerk schoonmaken om 13.00 uur.

Woensdagavond is er om 19.00 uur kerkbestuursvergadering in de pastorie.

Donderdagmorgen om 10.00 uur is er overleg voor de pastoraatsgroep.

Donderdagmiddag om 14.00 uur is er een bijeenkomst van de oecumenische werkgroep in de pastorie.

Gedurende de kunstmaand is de kerk in november opengesteld van 10.30 uur tot 17.00 uur, maandags gesloten.

Zondagmorgen om 10.00 uur is er een Woord en communieviering met Anneke Mosterman en organist Ard Lukassen.

De Inwijding van de kerk op zaterdag 25 november begint niet om 11.00 uur zoals in de Wegwijzer aangekondigd staat, maar om 11.30 uur.

Lees meer

Mededelingen zondag 5 november 2017

  • Gedurende de kunstmaand is de kerk in november opengesteld van 10.30 uur tot 17.00 uur, maandags gesloten.
  • Na de openingsuren van de kunstmaand is er vanaf 17.00 tot ±19.00 uur gelegenheid voor een rustmoment in de kerk met kaarsen en sfeerverlichting.
  • Woensdagavond om 20.30 uur is er een voorstelling in de kerk van Hans Dorresteijn.
  • Zondagmorgen om 10.00 uur is er een Sint Martinusviering met Agatha Wetting met het Kinderkoor en de Kidskerk.
  • Bij de viering is er kinderwoorddienst en een lampionnenoptocht.
  • De Inwijding van de kerk op zaterdag 25 november begint niet om 11 uur zoals in de wegwijzer aangekondigd staat, maar om half twaalf.
Lees meer