Categorie Bestuur

Berichten uit het kerkbestuur – januari 2017

Het is nu begin januari 2017. We kijken terug op enkele bijzondere weken. De kunstmaand heeft 6500 bezoekers in onze kerk gebracht. De collectebus was gevuld met ruim 2700 euro. De Mariakapel, met nu nog een tijdelijk Fatima Mariabeeld, was een zee van kaarslichtjes. Het duidt op een grote behoefte om een gebed of meditatie te richten tot Maria.

Op zondag 18 december hebben we ons kerkje weer in gebruik genomen. Meer dan 300 parochianen en belangstellenden gingen in processie van de Toel naar de herbouwde St. Clemens kerk. Een gedenkwaardig moment in de geschiedenis van onze 370 jaar oude parochie.

 Het Clemenskoor had zijn plaats boven op he...

Lees meer

Berichten uit het kerkbestuur

Nee, geen zee spoelt weg de zorgen, machteloos lijkt wat ons wacht;
Uitzien naar een nieuwe morgen ,vragen wij Uw geesteskracht
Vieren wij in dat vertrouwen, nimmer zwijgen tongen vuur
Zielsverlangend te herbouwen, sterk genoeg voor lange duur

Eeuwige, Gij bouwt Uw huis, grondvest ons, opdat wij weer vertrouwen
Door Uw Geest; breng ons dan thuis, visioen om op te bouwen.

Deze wonderschone tekst schreef  dirigent en componist Chris Fictoor kort na de brand voor onze parochie. Het St.Clemenskoor zong dit met Pinksteren 2013.

We komen weer thuis! Zondag 18 december verhuizen we voorafgaande aan een speciale Eucharistieviering vanuit de Toel naa...

Lees meer

Berichten uit het kerkbestuur

Wat betreft de voorbereidingen om te komen tot de herbouw van onze kerk, zitten we nu in de afrondende fase! Op 19 mei as. om 9 uur is de aanbesteding op het kantoor van de SBKGF te Leeuwarden.

Vier aannemers overhandigen daarbij een enveloppe met daarin het bedrag waarvoor zij de kerk willen bouwen. Het zijn 3 gerenommeerde bedrijven van het vaste land en één aannemerscombinatie van een bedrijf van het vaste land samen met een eilander bouwbedrijf. De overige eilander ondernemers zijn ook uitgenodigd maar hebben om verschillende reden niet ingeschreven.

Een dag later op 20 mei dus, neemt de verzekeraar Donatus de begrotingen door en zal de...

Lees meer

Berichten vanuit het kerkbestuur

Het is inmiddels alweer 2 jaar geleden dat onze mooie kerk in vlammen opging. Achter de schermen wordt hard gewerkt om tot herbouw te komen. De aanvraag voor de omgevingsvergunning ligt inmiddels bij de gemeente en heeft geleid tot enkele opmerkingen van de Welstandcommissie. Daar kan vrij gemakkelijk aan voldaan worden. Er heeft inmiddels een voorinschrijving plaats gevonden door een 8- tal aannemers waarbij hen verzocht is aan te geven of ze in staat of in gelegenheid zijn tot herbouw van de kerk en het werk naar behoren uit te voeren. Het bestek is in concept gereed en klaar voor inschrijving...

Lees meer

Berichten van het parochiebestuur

Er hebben zich enkele wijzigen voorgedaan in het parochiebestuur. De heren Joop Brouwer en Willem Brouwer hebben afscheid genomen na het verlopen van hun wettelijke zittingstermijn. We zijn hun zeer dankbaar voor hun inzet en zijn blij met hun toezegging om beschikbaar te zijn voor advies bij de herbouw van de kerk.

Bisschop Gerard de Korte heeft met terugwerkende kracht met ingang van 1 juni 2014 benoemd Jacqueline van der Geest-Metz, Petrina Kuperus-de Jong en Anne de Jong. De bisschop wenst hen in zijn benoemingsbrief van harte Gods zegen toe bij hun werkzaamheden van de parochie.

De heren Gerlof Metz en Douwe Molenaar ondersteunen het bes...

Lees meer

Van de bestuurstafel: afscheid Foppe Kiewiet

Helaas hebben we als parochiebestuur afscheid moeten nemen van onze gewaardeerde vice-voorzitter Foppe Kiewiet. Naar mij is verteld is hij  aangetreden in een moeilijke bestuurssituatie. Dat is zo’n acht jaar geleden, hetgeen betekent dat Foppe er twee volledige bestuurstermijnen van vier jaar op heeft zitten. Het bisdom vraagt dan altijd aan de parochie om met een nieuwe kandidaat aan te komen. Wellicht hadden we daarvan uitstel kunnen krijgen in verband met de herbouw van onze Clemenskerk. Foppe heeft zelf echter moeten afzien van een verlenging, omdat hij door de grote druk van de herbouw gezondheidsproblemen kreeg...

Lees meer