Categorie Pastoraatsgroep

Vanuit de pastoraatsgroep

Vanwege de vele werkzaamheden waren wij al enige tijd op zoek naar “nieuwe” mensen voor verschillende werkgroepen.

Vanaf 6 febr. jl. maakt Anneke Mosterman deel uit van de pastoraatsgroep en op 12 maart is er een bijeenkomst geweest voor aspirant- vrijwilligers.

Simmie Molenaar heeft zich beschikbaar gesteld voor de bezoekersgroep en Carin Molenaar voor de pastoraatsgroep.

Beide groepen zijn blij met deze aanvulling.

Wanneer er nog meer mensen zich zouden willen inzetten voor onze parochie: voor de verschillende werkgroepen kunnen we altijd nog mensen gebruiken.

Beste mensen,

Aan mij werd gevraagd of ik een stukje wilde schrij...

Lees meer