Categorie St. Clemenskoor

Bonifatius parochiedag 14 juni

Het St.Clemenskoor zong vandaag op de Bonifatiusparochie-dag in Dokkum in de Bonifatiuskapel. Organist Ard Lukassen, dirigent Sip Boelens. Voorgangers pastor Paul Verheijen en Neeltsje Boum

Kerkkoor zingt op Bonifatius parochiedag

Even op de foto!

Parochiedag

Lekker aan de koffie!

Lees meer

Themakoor “Meiinoir” uit St. Nicoloaasga komt naar Ameland

Ja, u leest het goed!  Het St. Clemenskoor van Ameland is vorig jaar te gast geweest bij de parochie in St. Nicolaasga en nu willen de Sint Nyksters niet achterblijven en komen zij naar Ameland!

In de H. Eucharistie op zaterdagavond 26 oktober zal één van de vier koren uit de H. Nicolaasparochie de viering opluisteren met zang- en muziek.

Naast het gemengd “Nicolaaskoor”, het jeugdkoor “Ûnder de toer”  en het rouw- en trouwkoor “Laudate”, kent St. Nicolaasga óók een eigen themakoor met de naam “Meiinoar” (met elkaar).

Dit koor bestaat al meer dan 25 jaar en is min of meer een opvolger van het destijds zeer bekende “Amaz...

Lees meer