Categorie Kerkhistorie

Herdenking 100 jaar RK kerkhof 1914–2014

Tijdens de eucharistieviering van zondag 17 augustus j.l. werd op passende wijze stilgestaan bij de herdenking van het 100 jarig bestaan van het “nieuwe” kerkhof.

Ná de voorbede werden drie kaarsen aangestoken: één voor alle gedoopte en ongedoopte kinderen en jongeren, één voor alle moeders, dochters en vrouwen en tenslotte voor alle vaders, zoons en mannen. Daarna werd er 1 minuut stilte gehouden. Het geheel werd afgesloten door een prachtig gebed en daarna werd afwisselend door pastoor Nota en het koor het lied “Ik roep uit de diepten tot U Heer, want bij U Heer is erbarming” (psalm 130-2) gezongen...

Lees meer

Theo de Jong 60 jaar priester

Op 10 juni a.s. is het 60 jaar geleden dat pater Theo de Jong in Schotland tot priester werd gewijd, samen met 23 andere jongemannen van verschillende nationaliteiten. Dat gebeurde in de plaats Galshiels door de aartsbisschop van Edinburgh mgr. G.J. Gray.

Geboren werd hij op 18 mei 1925 te Nes en, zoals dat toen hoorde, op dezelfde dag gedoopt door pastoor v.d.Pavert. Het H.Vormsel kreeg hij toegediend door Kard. De Jong toen hij op het Klein Seminarie te Apeldoorn zat.

In de ziekenkamer van zijn oom Kard. De Jong droeg hij zijn eerste mis op.

In onze kerk droeg hij op 18 juli 1954 zijn eerste plechtige hl. mis op.

De st...

Lees meer

Historie St. Clemenskerk

Pastoor ScholtenDe kerk werd in 1877 gebouwd. Bouwpastoor was Otger Scholten van wie we twee jaar geleden nog de 100e sterfdag herdachten. Hij was een mensenleven lang herder op Ameland en wel van 1859 – 1911.

Hij  begon zijn  pastoraat in een oud bouwvallig kerkje aan de Ballumerweg, dat naar men vermoedt eerst in gebruik was als brouwerij.

Voor het eerst werd de bouw van een nieuwe kerk ter sprake gebracht in 1872. Maar Ameland was toen een armoedige parochie en waar moest het geld voor een nieuw gebouw vandaan komen?

Eerst vroeg Scholten aan zijn parochianen om gedurende tien jaar  een bijdrage te leveren. Ieder kon naar vermogen bijdragen...

Lees meer