Categorie Preken

Preek Parochiedag 11 juni

Zusters en broeders,

Het is goed om hier vandaag bij elkaar te zijn in de Bonifatiuskapel. Dat doen we eigenlijk elk jaar de zondag na het grote Bonifatiusfeest in Fulda. We hebben hier dan ons eigen, veel bescheidener eerbetoon aan de patroon van ons bisdom Groningen-Leeuwarden. We zijn nog maar net terug uit Fulda, waar we met 35 pelgrims naar toe zijn gegaan dit jaar en waar we onze eigen bisschop ook mochten begroeten. Dit jaar geen Bonifatiusdag in Dokkum. Het werd namelijk tijd om weer eens over de opzet van de dag na te denken...

Lees meer

Preek 19 oktober 2014

Zusters en broeders,

“In die dagen zal de Heer van de hemelse machten op de berg Sion voor alle volken een maaltijd aanrichten, een maaltijd van vette spijzen en van belegen wijnen…. Hij zal de dood voor eeuwig vernietigen en van alle aangezicht zal Hij, de Heer, de tranen wissen. Hij zal de smaad van zijn volk wegnemen van de gehele aarde.” (Jesaja 25: 6;8) zo werd het gezegd bij Jesaja die we vandaag als eerste lezing hoorden. Het is de droom, het visioen van deze grote profeet uit het Oude Testament...

Lees meer

Weekendviering 10 augustus 2014: Vertrouwen

Het thema van de weekendviering op 10 augustus j.l. was “vertrouwen”. Op verzoek laat ik u nogmaals meegenieten van de overweging van die zondag.

Water is van de ene kant levensgevaarlijk en van de andere kant beslist levens-noodzakelijk. Levensgevaarlijk omdat je erin ten onder kunt gaan; en velen hebben inderdaad in het water de dood gevonden. Hier op Ameland hoeven we alleen maar te denken aan de zeelieden en badgasten.

Anderzijds is water beslist levensnoodzakelijk, want noch wij noch het land kunnen zonder water...

Lees meer

Preek Kruisverheffing 14 september 2014

Zusters en broeders,

Het feest van vandaag herinnert ons aan de dag waarop, volgens de traditie, de moeder van keizer Constantijn, Helena het kruis van Christus terugvond in Jeruzalem. Dan zijn we in de vierde eeuw van onze jaartelling. Om het vinden van het kruis voorgoed in de herinnering vast te leggen liet keizer Constantijn op de plek van de Calvarieberg een splinternieuwe basiliek bouwen: de Heilig Grafkerk. Deze bijzondere gebeurtenis werd in Jeruzalem van dan af met grote plechtigheid gevierd. Er kwam een hoogfeest met de naam: ‘Kruisverheffing’...

Lees meer

Preek pastor Verheijen van zondag 24 augustus 2014

Zusters en broeders,

Ik denk, dat ik geen opzienbarende boodschap verkondig als ik zeg dat we best tevreden mogen zijn met paus Franciscus. Voor heel veel mensen, zowel binnen als buiten onze Kerk, is hij de verpersoonlijking van een eenvoudige christen. Zijn pauselijke woning is leeg gebleven sinds zijn verkiezing, omdat hij nog steeds in hotel Sint Anna woont op het terrein van het Vaticaan. Daar ontvangt hij ook zijn bezoek. Hij eet er tussen de middag de Italiaanse hoofdmaaltijd, het pranzo, samen met de andere gasten. Laatst schoof de paus onverwachts aan in de kantine van de werknemers, de schoonmakers, de tuinlieden en ander personeel...

Lees meer

Zoeken naar…. Jongerenviering Ameland 3 mei 2014

Beste mensen, jong en oud,

Het is de tweede keer dit jaar dat we bij elkaar gekomen zijn voor een jongerenviering op Ameland. Dat geeft het popkoor de gelegenheid om te laten horen wat ze waard zijn en wat ze hebben geleerd op de zangrepetities. En het is voor ons als parochie een kans om de boodschap van Jezus Christus op een eigentijdse manier aan jullie over te brengen.

We hebben Pasen gevierd en dat is het grootste feest dat de Kerk kent. Kijk: het is natuurlijk mooi om kerstmis te vieren...

Lees meer