Informatie

Informatie
Informatie2018-09-21T16:58:46+00:00

Contact
E-mail  rk.kerk@knid.nl
Bezoekadres: Kardinaal de Jongweg 35, Nes
Telefoonnummer (0519) 542599

Verhuur kerk
Voor verhuur van de kerk kunt u contact opnemen met:

  • Regina Beijaard
  • Tel. 0519-542048 of 06-49906918
  • e-mail jbeijaard@knid.nl

Kerkbijdragen
Wij hebben de volgende kerkbijdragen vastgesteld:
– Kerkbijdrage volwassen € 65,-
– Kerkbijdrage jongeren van 18 tot en met 24 jaar € 20,-
– Misintentie € 10,-
– Doop, begrafenis betalend lid gratis
– Doop niet betalend lid € 120,-
 – Huwelijk betalend lid € 250,-
– Huwelijk niet betalend lid € 500,-
– Begrafenis en koor niet betalend lid € 850,-

Financiële gegevens
Bankrekening NL76 RABO 0136100163
t.n.v. RK Kerkbestuur  te Nes-Ameland.

Misintenties en kopij Wegwijzer
Misintenties kunnen worden doorgegeven aan Door Brouwer,  email wp.brouwer@knid.nl
Kopij voor de Wegwijzer kan worden ingeleverd bij Corrie Mosterman, e-mail aa.mosterman@knid.nl
De bijdrage voor de misintenties kunt u overmaken op IBAN NL76RABO0136100163 t.n.v. R.K. Kerkbestuur  te Nes-Ameland o.v.v. misintenties.