Zondag 27 jan 10.30 uur Wereldjongerendagen Eucharistieviering met
pastor Henk Nota en de bisschoppen van Rotterdam en
Groningen en het Brabants jongerenkoor

Theo en Bertha Molenaar-de Haan
Cyprianus en Augusta Kooiker-Kienstra
Theo en Sita Kooiker-de Haan
Familie de Haan-Edes
Jaap Theodorus Metz
Bernard Kooiker
Henk Sweers
Theun en Antje Metz-Boelens
Petrus en Agatha Brouwer-Beijaard
Alex Brouwer
Lisa en Johan Metz
Willem en Trees Beijaard-Kuiper
Casper Martinus Twickler
Theresia Twickler
Tjeerd en Sietske Metz-Molenaar
Corrie van der Galiën-Metz
Dirk Tjeerd Metz
Hendrik en Dirk Metz
Johannes Boelens
Paulus Brouwer en overleden fam
Theo en Trees Brouwer-Beijaard
Bernard Brouwer
Jose Brouwer Michel Kooiker
Annelies Oud-Metz
Frans Hulsebos
Rie de Haan en Foppe Metz

Zondag 3 feb 10.00 uur Gezinsviering met Agatha Wetting en kinderkoor

Janke en Anton de Jong en Andries de Jong
Gerben en Catharina de Jong-Boelens
Theresia de Jong
Sip en Gerarda de Jong-van den Hoogen
Kardinaal de Jong en overleden familie
Overledenen van de parochie

Zondag 10 feb 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Paul Verheijen en het Clemenskoor

Petrus en Hendrika de Jong-Brouwer
Theodorus J. Metz
Jan Brouwer
Thomas en Catharina Brouwer-van der Zweep
Giny Brouwer en Thomas Brouwer
Cornelis de Jong en Duifke Bruning
Cornelis de Jong en Antje Kiewied
Dolf Kienstra
Jacob en Jacoba Kienstra-Beijaard
Marthie Fortuin-Kienstra
Casper Martinus Twickler
Theresia Twickler
Tjeerd en Sietske Metz-Molenaar
Corrie van der Galiën-Metz
Dirk Tjeerd Metz
Hendrik en Dirk Metz
Johannes Boelens
Gelf Metz en Jo Koersen
Hendrik Mosterman
Jaap en Jacoba Tieman

Zondag 17 feb 10.00 uur Woord-en communieviering met Anneke Mosterman en organist Peter Vlak

Mis uit dankbaarheid
Dirk en Sanne Metz
Wiesje Metz-Duipmans en Ferdinand Metz
Dick Metz
Foppe en Jacoba Metz-Oud
Richard Kooiker
Barend Kooiker
Jaap en Regina Oud-Brouwer en Dirk Oud
Anne en Arnold Beijaard
Jan Gerardus en Jeannette Metz-Oud
Tjeerd van der Galiën
Annelies Oud-Metz en overl. fam Oud-Metz
Andries Kiewied
Anton en Mien de Jong-Bergsma
Tjeerd en Bernardina Metz-Kooiker
Gerardus en Bernard Metz
Gerben de Jong

Zondag 24 feb 10.00 uur Woord- en Communieviering met Theo Kiewiet en het Clemenskoor

Casper Martinus Twickler
Theresia Twickler
Tjeerd en Sietske Metz-Molenaar
Corrie van der Galiën-Metz
Dirk Tjeerd Metz
Hendrik en Dirk Metz
Johannes Boelens
Cyprianus en Augusta Kooiker-Kienstra
Theo en Sita Kooiker-de Haan
Familie de Haan-Edes
Jaap Theodorus Metz
Bernard Kooiker
Henk Sweers
Frans Hulsebos
Rie de Haan en Foppe Metz
Herman Wildervank en overleden familie

Zondag 3 mrt 10.00 uur Gezinsviering met Agatha Wetting en kinderkoor voorstellen kinderen voor Eerste Communie en Vormsel

Cyprianus en Johanna de Jong-Kooiker en overleden famiie
Foppe en Petronella Kiewied-Metz
Theun en Antje Metz-Boelens
Gerben en Catharina de Jong-Boelens
Theresia de Jong
Janke de Jong en overleden familie

Zondag 10 mrt 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Paul Verheijen en het Clemenskoor kinderwoorddienst en kidskerk

Anne en Catharina de Jong-Metz en overleden kinderen
Dolf Kienstra
Jacob en Jacoba Kienstra-Beijaard
Marthie Fortuin-Kienstra
Casper Martinus Twickler
Theresia Twickler
Tjeerd en Sietske Metz-Molenaar
Corrie van der Galiën-Metz
Dirk Tjeerd Metz
Hendrik en Dirk Metz
Johannes Boelens
Antoon en Trees Brouwer-Kiewiet
Maria Brouwer en Anna Molenaar-Brouwer

Zondag 17 mrt 10.00 uur Woord- en communieviering met Theo Kiewiet en organist Ard Lucassen
kinderwoorddienst en kidskerk

Annelies Oud-Metz
Johanna de Jong-Kienstra
Pieter en Grietje Brouwer-Molenaar
Jan Gerardus en Jannette Metz-Oud
Tjeerd van der Galiën
Kardinaal de Jong en overleden familie

Zondag 24 mrt 10.00 uur Eucharistieviering met pastor Henk Nota en het Clemenskoor
Kinderwoorddienst en kidskerk

Theo en Trees Brouwer-Beijaard
Bernard Brouwer
Jose Brouwer Michel Kooiker
Anton en Mien de Jong-Bergsma
Jaap en Regina Oud-Brouwer en Dirk Oud
Anne en Arnold Beijaard
Petrus en Hendrika de Jong-Brouwer
Casper Martinus Twickler
Theresia Twickler
Tjeerd en Sietske Metz-Molenaar
Corrie van der Galiën -Metz
Dirk Tjeerd Metz
Hendrik en Dirk Metz
Johannes Boelens
Dirk en Sanne Metz
Wiesje Metz-Duipmans en Ferdinand Metz
Dick Metz
Foppe en Jacoba Metz-Oud
Jan Brouwer
Thomas en Catharina Brouwer- van der Zweep
Giny Brouwer en Thomas Brouwer
Cornelis de Jong en Duifke Bruning
Cornelis de Jong en Antje Kiewied