Kerkvieringen

Zondag 18 mrt 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Paul Verheijen en het
Clemenskoor, kinderwoorddienst en kidskerk

Sip en Frans Kienstra en overleden familie
Annelies Oud-Metz
Theodorus Brouwer
Hendrika Brouwer
Pieter en Catharina Brouwer-Beijaard
Jan Gerardus en Jeannette Metz-Oud
Tjeerd van der Galiën
Pieter en Grietje Brouwer-Molenaar en overleden familie
Johanna de Jong-Kienstra
Janke de Jong en overleden familie
Pastoor Scholten en overleden familie

Zondag 25 mrt 10.00 uur Palmzondagviering met Agatha Wetting en het
Kinderkoor, kinderwoorddienst en kidskerk

Jaap en Regina Oud-Brouwer en Dirk Oud
Anne en Arnold Beijaard
Theo en Bertha Molenaar-de Haan
Frans en Jacoba Kienstra en Martin Kienstra
Adrie Metz
Frans Hulsebos
Rie de Haan en Foppe Metz
Casper Martinus Twickler
Theresia Twickler
Tjeerd en Sietske Metz-Molenaar
Corrie van der Galiën-Metz
Dirk Tjeerd Metz
Hendrik en Dirk Metz
Johannes Boelens
Cornelis en Dymphina Dingenouts-Dekkers en overleden familie

Donderdag 29 mrt 19.00 uur Witte Donderdag met Ans Mosterman en het Clemenskoor

Vrijdag 30 mrt 19.00 uur Goede Vrijdag met Anneke Mosterman en het Clemenskoor

Zaterdag 31 mrt 19.30 Paaszaterdag Paaswake met Agatha Wetting en het Kinderkoor
Theo en Bertha Molenaar-de Haan
Familie Wildervank-Molenaar
Jaap en Regina Oud-Brouwer en Dirk Oud
Anne en Arnold Beijaard
Familie Fischer-Westerdijk
Dominicus Jorna en overleden familie

Zondag 1 apr 11.00 uur Pasen Eucharistieviering met pastoor Paul Verheijen en het
Clemenskoor LOA uitzending

Johanna de Jong-Kienstra
Piet en Catharina Kooiker-Kiewiet
Annie en Joke en Sip Kooiker
Robertus en Anna Maria de Haan-Metz en overleden familie
Richard Kooiker
Andries Kiewied en overleden familie
Jan Gerardus en Jeannette Metz-Oud
Tjeerd van der Galiën
Gerlof Brouwer
Tames Teun en Janke Oud-Metz
Tames en Emma Oud-de Both
Antoon en Jon Oud-Steentjes
Annelies Oud-Metz en overleden familie Oud-Metz
Antoon de Jong
Johannes en Johanna Brouwer-Kooiker
Reimund Jasper
Cyprianus en Augusta Kooiker-Kienstra
Theo en Sita Kooiker-de Haan
Familie de Haan-Edes
Jaap Theodorus Metz
Henk Sweers
Gerardus en Jannette Kienstra-de Jong
Theun en Antje Metz-Boelens
Gerben en Catharina de Jong-Boelens
Theresia de Jong
Wessel en Marie Edes-Beijaard
Jan en Anna de Jong-Brouwer
Dirk de Jong
Casper Martinus Twickler
Theresia Twickler
Tjeerd en Sietske Metz-Molenaar
Corrie van der Galiën-Metz
Dirk Tjeerd Metz
Hendrik en Dirk Metz
Johannes Boelens
Johan en Lisa Metz
Helena Brouwer
Petrus Brouwer
Alex Brouwer
Willem en Trees Brouwer-Kuiper
Sip en Frans Kienstra en overleden familie
Antoon en Trees Brouwer-Kiewiet
Maria Brouwer en Anna Molenaar-Brouwer
Jan en Jelske Brouwer-Oud
Barend en Jacoba Beijaard-Tieman
Bernard Beijaard
Theo en Trees Brouwer-Beijaard
Bernard Brouwer
José Brouwer, Michel Kooiker

Zondag 8 apr 10.00 uur Woord- en communieviering met Theo Kiewiet

Anton en Mien de Jong-Bergsma
Johanna de Jong-Kienstra
Gerben de Jong
Tjeerd en Bernardina Metz-Kooiker
Geradus en Bernard Metz
Dirk en Sanne Metz
Wiesje Metz-Duipmans en Ferdinand Metz
Dick Metz
Foppe en Jacoba Metz-Oud
Sip en Gerarda de Jong-van den Hoogen
Cyprianus en Johanna de Jong-Kooiker en overleden familie
Foppe en Petronella Kiewiet-Metz

Zondag 15 apr 11.00 uur H.Vormselviering met de bisschop Cornelis van den Hout
en pastoor Paul Verheijen en het Clemenskoor
LOA uitzending

Caper Martinus Twickler
Theresia Twickler
Tjeerd en Sietske Metz-Molenaar
Corrie van der Galiën-Metz
Dirk Tjeerd Metz
Hendrik en Dirk Metz
Johannes Boelens
Johannes en Johanna Brouwer-Kooiker
Kardinaal de Jong en overleden familie

Zondag 22 apr 10.00 uur Woord- en communieviering met Anneke Mosterman en
organist Ard Lucassen

Annelies Oud-Metz
Pastoor Hendriks en Marijke de Vries
Janke de Jong en overleden familie
Overledenen van de parochie

MEDEDELINGEN VOOR DE KOMENDE WEGWIJZER

Misintenties kunnen worden doorgegeven tot en met 16 april bij Door Brouwer.
Fabriekspad 9 9164 KR Buren,tel. 542545 email wp.brouwer@knid.nl
Kopij voor de Wegwijzer uiterlijk 16 april inleveren bij Corrie Mosterman.
Hans Jochemstraat 4 Nes email aa.mosterman@knid.nl
De bijdrage voor de misintenties kunt U overmaken op
Banknummer NL76RABO0136100163 t.n.v. kerkbestuur Nes A. met vermelding van:
misintenties.
De volgende Wegwijzer loopt van 29 april tot en met 10 juni