Liturgische kalender

Zondag 3 sep 10.00 uur Woord en communieviering met Theo Kiewiet en
Het Sint Peterkoor uit Spellen, Duitsland

Robertus en Anna Maria de Haan-Metz en overleden familie.
Anton en Mien de Jong-Bergsma
Theun en Antje Metz-Boelens

 

Zondag 10 sep 10.00 uur Meditatieviering met Agatha Wetting

Theo en Trees Brouwer-Beijaard
Bernard Brouwer
Jose Brouwer, Michel Kooiker
Casper Martinus Twickler
Theresia Twickler
Tjeerd en Sietske Metz-Molenaar
Corrie van der Galiën-Metz
Dirk Tjeerd Metz
Hendrik en Dirk Metz
Johannes Boelens
Theo en Bertha Molenaar-de Haan
Cyprianus en Augusta Kooiker-Kienstra
Theo en Sita Kooiker-de Haan
Familie de Haan-Edes
Jaap Theodorus Metz
Janke en Anton de Jong en Andries de Jong
Alex Brouwer, Petrus Brouwer
Helena Brouwer
Lisa en Johan Metz
Willem en Trees Brouwer-Kuiper

Zondag 17 sep 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Paul Verheijen en
het koor Laudate uit Assen

Dirk en Sanne Metz
Wiesje Metz-Duipmans en Ferdinand Metz
Dick Metz
Foppe en Jacoba Metz-Oud
Jan Brouwer
Thomas en Catharina Brouwer-van der Zweep
Giny Brouwer Thomas Brouwer
Cornelis de Jong en Duifke Bruning
Cornelis de Jong en Antje Kiewied
Barend Kooiker
Richard Kooiker
Jan Gerardus en Jeannette Metz-Oud
Tjeerd van der Galiën
Petrus en Hendrika de Jong-Brouwer
Jacob en Jacoba Kienstra-Beijaard
Dolf Kienstra
Marthie Fortuin-Kienstra
Dirk en Catharina Brouwer-Metz
Paula Boelens Brouwer
Jaap en Regina Oud-Brouwer en Dirk Oud
Anne en Arnold Beijaard
Gerlof Brouwer

Zondag 24 sep 10.00 uur Woord en communieviering met Theo Kiewiet
en organist Julian de Jong

Familie Wildervank-Molenaar
Siprianus en Johanna de Jong-Kooiker en overleden familie
Foppe en Petronella Kiewiet-Metz
Tjeerd en Bernardina Metz-Kooiker
Gerardus en Bernard Metz
Gerben de Jong
Frans Hulsebos
Rie de Haan en Foppe Metz
Annelies Oud-Metz
Casper Martinus Twickler
Theresia Twickler
Tjeerd en Sietske Metz-Molenaar
Corrie van der Galiën -Metz
Dirk Tjeerd Metz
Hendrik en Dirk Metz
Johannes Boelens
Johanna de Jong en overleden familie

Zondag 1 okt 10.00 uur Woord en communieviering met Agatha Wetting en
en Ard Lukassen

Johanna de Jong-Kienstra
Casper Martinus Twickler
Theresia Twickler
Tjeerd en Sietske Metz-Molenaar
Corrie van der Galiën-Metz
Dirk Tjeerd Metz
Hendrik en Dirk Metz
Johannes Boelens
Theun en Antje Metz-Boelens
Kardinaal de Jong en overleden familie
Pastoor Scholten en overleden familie

Zondag 8 okt 10.00 uur Eucharistieviering met pastor Diederik Duzijn en
het Clemenskoor

Petrus en Hendrika de Jong-Brouwer
Jaap en Regina Oud-Brouwer en Dirk Oud
Anne en Arnold Beijaard
Overledenen van de parochie

 

 

 

MEDEDELINGEN VANUIT DE REDACTIE

Mededelingen voor de komende Wegwijzer

Misintenties kunnen worden doorgegeven tot en met 2 oktober bij Door Brouwer.
Fabriekspad 9 9164 KR Buren, tel. 542545 mail wp.brouwer@knid.nl
Kopij voor de Wegwijzer uiterlijk 2 oktober inleveren bij Corrie Mosterman,
Hans Jochemstraat 4 Nes mail aa.mosterman@knid.nl
De bijdrage voor de misintenties kunt U overmaken op
Banknummer NL76RABO0136100163 t.n.v.kerkbestuur Nes A. met vermelding van:
misintenties.
De volgende Wegwijzer loopt van 15 oktober tot en met 26 november.

 

Koffie schenken

zo 3 september Marga Brouwer
zo 10 september Heleen v.der Galiën
zo 17 september Frans ter Schure
zo 24 september Yvonne Brouwer
zo 1 oktober Sheila
zo 8 oktober Ina Harsveld
zo 15 oktober Tineke van der Wal
zo 22 oktober Marry ter Schure
zo 29 oktober Toke Brouwer

Kerk schoonmaken

Groep 1 Igna de Jong 542729
Duritha Molenaar 542769
Johanna Brouwer 542646 12 september
Annemarie de Jong 542652
Louise Metz 543009

 

Lezers

10 sept Agatha Wetting Simmie van der Meij
17 sept pastoor Paul Verheijen Marietje Ketelaars
24 sept Theo Kiewiet Marry ter Schure
1 okt Agatha Wetting Dorus Molenaar
8 okt pastor Diederik Duzijn Ans Mosterman
15 okt Theo Kiewiet Simmie van der Meij