Pastores

Het pastoresteam bestaat uit pastoor Paul Verheijen, pastor Diederik Duzijn en pastoraal assistent Henk Nota.

Pastoor Paul Verheijen

Pastoor Paul VerheijenPastoor Paul Verheijen werd op 13 mei 1951 geboren in Zwolle. Tijdens zijn werk als maatschappelijk werker in de kinderbescherming is hij theologie gaan studeren aan de ATO (agogisch theologische opleiding), een onderdeel van de katholieke theologische universiteit Utrecht. In het studiejaar 1982-1983 werd hij door de toenmalige bisschop van Groningen naar Rome gestuurd. Hij werd gewijd op 8 december 1984 in Meppel. Vervolgens werkte hij in parochies in Drenthe in Groningen.

Telefonisch contact het liefst voor 9.30 uur tel. 0519-292476 (vrije dag vrijdag)

 

Pastor Diederik Duzijn pr

DiederikDuzijn

Pastor Diederik Duzijn is 52 jaar oud en sinds 15 februari 2016 werkzaam in de parochies van Ameland,   Bergum en Dokkum. In 2015 is hij priester gewijd en zijn theologiestudie heeft hij in 2013 afgerond aan de Universiteit van Tilburg.
Voor de Rooms katholieke parochies van Noordoost Friesland is Pastor Diederik Duzijn is eerst aanspreekbare pastor voor Burgum, zijn werkadres is Hillamaweg 35, 9251 KA Burgum, tel. 06 12244367

 

 

 

 

Pastor Henk Nota pr

Pastoraal assistent Henk NotaHenk Nota is geboren op 21 mei 1948 te Nes Ameland en later opgegroeid in Leeuwarden en Wytgaard. Na zijn studies bij o.a. de Salesianen van Don Bosco in ’s Heerenberg, Handelsavondscholen en Mulo begon hij in 1964 zijn loopbaan als loketbediende bij het Algemeen Provinciaal Fries Ziekenfonds. Vanaf mei 1976 was hij als inspecteur en taxateur werkzaam in de buitendienst bij de brandverzekeringsmaatschappij OBAS, later OTOS en weer later Avero/Achmea. Het werkterrein betrof de gehele provincie Friesland.

In 1993 begonnen met opleiding theologie aan de Priesteropleiding Bovendonk in Hoeven, bisdom Breda. Priester gewijd 9 oktober 1999 te Groningen waarna meteen een benoeming volgde tot parochievicaris voor de parochies van St. Nicolaasga en Joure in oktober 1999. Per februari 2003 benoemd tot pastoor en tevens voor de parochie Lemmer. Vanaf 1 januari pastoor van de fusieparochies te St. Nicolaasga, Joure, lemmer, Sloten, Woudsend, Balk en Bakhuizen. Sinds 2 augustus 2010, tijdens vakanties en bij het ziekteverlof van pastoor van der Vlugt, komt pastoor Nota tevens als pastoraal assistent naar Ameland. Doorgaans is hij in het vierde weekend van de maand een aantal dagen in de pastorie op Ameland. In onderling overleg houdt hij tevens het archief van de parochie bij.

Adres: r.k. pastorie, Kerkstraat 12, 8521 JZ St. Nicolaasga, tel. 0513-431394

 

Noodtelefoon pastoraal team     06-17 81 09 54

Als U een pastor nodig heeft kunt U via het noodnummer de pastor van dienst bereiken. Onder noodgevallen wordt verstaan ziekenzalving- of zegen, overlijden, nooddoop en crisissituaties. De pastor van dienst zorgt er dan voor dat alles geregeld wordt.  Bij overlijden bellen met Theo Kiewiet.