Kerkbijdragen

Wij hebben de volgende kerkbijdragen vastgesteld:

  • – Kerkbijdrage volwassen € 65,-
  • – Kerkbijdrage jongeren van 18 tot en met 24 jaar € 20,-
  • – Misintentie € 10,-
  • – Doop, begrafenis betalend lid gratis
  • – Doop niet betalend lid € 120,-
  •  – Huwelijk betalend lid € 250,-
  • – Huwelijk niet betalend lid € 500,-
  • – Begrafenis en koor niet betalend lid € 850,-

 


Financiële gegevens

Bankrekening NL76 RABO 0136100163
t.n.v. RK Kerkbestuur  te Nes-Ameland.