Koster

Koster
Koster2015-04-02T07:10:17+00:00

De koster Theo Kiewiet is belast met de dagelijkse gang van zaken.

Hij is bereikbaar op tel. (0519) 542599 of op het adres Kardinaal de Jongweg 35, 9163 HZ te Nes.