Kerkbestuur

Kerkbestuur
Kerkbestuur2018-09-12T20:57:45+00:00

 

Een parochie heeft natuurlijk ook een bestuur nodig. Het kerkbestuur is eerst en vooral verantwoordelijk voor de materiële zaken binnen de parochie. Daarbij valt te denken aan zorg voor de financiën, de gebouwen en het levensonderhoud van de pastores.

Het kerkbestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter
Pastor Paul Verheijen, Hoogstraat 25, 9101 LH Dokkum
Tel. (0519) 292476

Vice-voorzitter
Joke Beekema, Noordwal 9, Buren
Tel. (0519) 543299

Secretaresse
Jacqueline Metz, Molenplaat 15, Nes
Tel. (0519) 543420

Penningmeester
Irene Metz, Willibrordusstraat 18, Buren
Tel. (0519) 542202

Lid
Anne de Jong, Verbindingsweg 12, Nes
Tel. (0519) 542198
info@hetzwanewater.com.

Lid
Petrina Kuperus-de Jong, Duinweg 3, Nes
Tel. (0519) 542871