Redactie Wegwijzer

De redactie van de Wegwijzer wordt gevormd door:

 • – Misintenties
  Door Brouwer, Fabriekspad 9, Buren
  Tel. (0519) 542545
 • – Contactpersoon
  Antje Kiewied, Strandweg 18, Nes
  Tel. (0519) 542794
 • – Eindredactie
  Corrie Mosterman, Hans Jochemstraat 4, Nes
  Tel. (0519) 542559 / aa.mosterman@knid.nl
 • – Drukwerk
  Ida Kiewied, Jacobshiem 10, Nes
  Tel. (0519) 542854

 

Kopij voor de wegwijzer kan worden doorgegeven aan Corrie Mosterman via e-mail aa.mosterman@knid.nl