Loading...
Home2019-09-09T19:41:00+01:00

Mededelingen voor Zondag 15 september

  • Zondag 22 september is er om 10.00 uur een eucharistieviering met Henk  Nota en het Sint Clemenskoor.
  • Voor wie het RK De Jongfamilieboek vergeten is op te halen, kan dit alsnog doen na de mis van zondag 22 september tussen elf en twaalf uur in de Burekapel bij pastoor Henk Nota.

Presentatie boek familie Gerben Pieters de Jong

Afgelopen vrijdag presenteerde Pastoor Henk Nota zijn boek over de genealogie van de familie Gerben Pieters de Jong van Ameland. Hij heeft een enorm werk verricht deze familie op een duidelijke manier in kaart te brengen. Het is een prachtig boek geworden!
Naast de boeiende presentatie was het ook een gezellig samenzijn met de nazaten van de familie de Jong.

Bekijk alle foto’s.

 

Foto-expositie

In de maanden september en oktober exposeert de enthousiaste groep Amelander fotografen in de beide zij-kapellen van onze kerk.

Al enkele jaren exposeren zij hun werk tijdens de Kunstmaand Ameland in de locatie van Jaap en Tineke Kooiker aan de Kooiweg in Buren.

De huidige expositie in onze kerk betreft vooral bestaand, maar ook nieuw werk. De kerk is geopend tussen 14.00 en 17.00 uur. Wees welkom!