FAQ items aan het laden...
Home2020-01-14T18:56:02+01:00

Mededelingen van zondag 12 januari 2020

  • Zondag 19 januari is er om 10.00 uur de jaarlijkse Oecumenische viering met domina Afke Boezewinkel, dominee Sijbrand Alblas en pastoor Paul Verheijen.
    Organist Trijnie Wijnberg.
  • De collecte tijdens deze viering is bestemd voor het werk van Ellen Spoelstra in de vluchtelingenkampen op Lesbos. Van harte aanbevolen.
  •  Woensdag 22 januari om 19.00 uur is er een oecumenische Vesperdienst in het kader van de Week van gebed voor de eenheid van de kerken in de Westerlaankerk te Hollum.
    Voorgangers Zwanie Hagen en Theo Kiewiet.
  • Maandag 20 januari is de sluitingsdag voor het inleveren van kopij voor de Wegwijzer bij Door Brouwen en Corrie Mosterman.

Mededelingen van zondag 5 januari 2020.

  • Vrijdag 10 januari. ’s morgens, is er een bijeenkomst van de Pastoraatsgroep in de pastorie.
  • Zondag 12 januari is er om 10.00 uur een Stilteviering  met Theo Kiewiet.

Wat hebben Ameland, Malta en Lesbos gemeen met de stranding van Hidde Dirks Kat op Groenland?

In de Sint Clemenskerk komt u dat te weten zondag 19 januari om 10.00 uur in de oecumenische viering met het thema:
“Zij waren buitengewoon vriendelijke voor ons”
Met voorgangers domina Afke Boezewinkel, dominee Sijbrand Alblas en pastor Paul Verheijen gaat heel kerkelijk Ameland luisteren en ervaren hoe Hidde Dirks Kat het verging op Groenland, hoe apostel Paulus de storm op Malta overleefde en hoe Ellen Spoelstra op Lesbos overlevers van oorlog uit het water ziet komen en opvangt.
Amelanders kunnen bevestigen wat buitengewone vriendelijkheid betekent in hun eilandgastvrijheid.
En hoe wij mensen in deze tijd, die alles kwijt zijn, kunnen helpen door het vluchtelingenwerk van Artsen-zonder-grenzen medewerker Ellen Spoelstra.
Kortom, komt allen en laat u inspireren in het welhaast mooiste monument van Ameland met organist Trijnie Wijnberg en fluitist lucienne Dorrestein, zondag 19 januari, 10 uur!