FAQ items aan het laden...
Home2020-03-29T11:40:16+01:00

I.v.m. het Coronavirus zijn alle kerkvieringen tot nader order afgelast.
Via de Lokale Omroep Ameland verzorgt de pastoraatsgroep iedere zondag om 10.00 uur een uitzending met Schriftlezing en gebed vanuit de Sint Clemenskerk met muziek van de St Clemenskoor-CD. Ook de opgegeven misintenties van de betreffende zondag worden dan voorgelezen.

Veertig dagen quarantaine. Brief in verband met de Coronacrisis

We leven in een bizarre tijd nu de Coronacrisis ernstig ingrijpt in ons dagelijks leven. Alle evenementen en bijeenkomsten zijn inmiddels afgelast, het centraal eindexamen gaat niet door, de Olympische Spelen evenmin, we moeten een afstand van 1,5 m tot elkaar in acht nemen, de horeca en sommige winkels zijn gesloten, enzovoort. Iedereen krijgt huisarrest. Wie had dit kunnen denken! We kennen wel situaties uit het verleden dat oorlogen, epidemieën en hongersnood de samenleving ontwrichtten, maar dat het in onze tijd ook nog zou kunnen gebeuren! Ik had het me een paar weken geleden niet kunnen voorstellen. Velen van u, ikzelf ook, zijn meer dan ooit aan huis gekluisterd, zeker de zieken, ouderen en kwetsbaren onder ons. Als familieleden of vrienden verblijven in het ziekenhuis, komt het virus ineens heel dichtbij. Dat kan bang maken. We proberen thuis te werken en we zullen ons in kleine kring bezig moeten zien te houden. Het negatieve is soms ook positief. Ik zie en hoor over creatieve sociale contacten. In filmpjes via de telefoon of app wordt ook medeleven en plezier gedeeld. Ondertussen wordt het leven wel saaier, en het einde is nog niet in zicht. Ook in economisch opzicht hebben we [...]

Nieuwsberichten 24 maart

Alle vieringen zijn tot en met Pinksteren zijn alle vieringen afgelast. Zie het bericht van de Nederlandse bisschoppen op onderstaande link Helaas betekent dit ook cancelen van de installatie van de rector op 10 mei a.s.https://www.rkkerk.nl/nederlandse-bisschoppen-alle-publieke-vieringen-afgelast-tot-en-met-pinksteren/ De paus vraagt u om woensdag gezamenlijk om 12:00 uur het Onze Vader te bidden. https://www.rkkerk.nl/paus-nodigt-alle-christenen-uit-om-samen-het-onze-vader-te-bidden-op-25-maart/

Meer Berichten Laden

Gebed

De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt radio Mario iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.
Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen