FAQ items aan het laden...
Home2019-11-10T12:57:23+01:00

Mededelingen voor zondag 8 december 2019

  • Dinsdag 10 december is er ’s middags voorbereiding voor de oecumenische viering in de pastorie.
  • Woensdagavond 11 december, 20.15 uur, is er een Parochie-avond in de Burekapel, iedereen is hiervoor uitgenodigd. Onderwerpen: Fusie met de Pax Christie-parochie in Dokkum en het nieuwe Kerkhof-reglement, o.a. grafrechten, beheer en onderhoud.
  • Donderdagmiddag 12 december is er voorbereiding voor de Kerstviering van de Kardinaal de Jongschool in de kerk.
  • Zondag 15 december is er om 10.00 uur een eucharistieviering met pastoor Paul Verheijen en het Sint Clemenskoor.

Mededelingen voor zondag 1 december 2019

  • Zondag 8 december 2019 is er om 10.00 uur een gezinsviering met Agatha Wetting en het Kinderkoor.
  • De Mariakapel is de hele winter dagelijks geopend van negen tot vijf uur.