Op initiatief van enkele gemeentes is afgesproken om de regenboogvlag op te hangen bij gemeentehuizen. Dit ivm de ophef over de zogeheten Nashville verklaring waarbij een aantal orthodox-protestantse voorgangers een op zijn zachts nogal onbarmhartige opstelling kozen voor mensen met homoseksuele 
gevoelens en transgenders. De PKN heeft al duidelijk afstand genomen van deze verklaring. De  burgemeester van Ameland Gerard van Klaveren vroeg of wij als kerken ook mee zouden willen doen met dit ‘vlaggenprotest’. Het kerkbestuur wil daar graag in mee gaan. De gemeente bestelt en betaalt de vlaggen.