Door wijzigingen in de Wet op de Lijkbezorging is het reglement aangepast. Voorheen was door de Nederlandse wetgeving ‘de begraafplaats’ kortgezegd automatisch eigenaar van de grafmonumenten en – beplantingen op de begraafplaats. Nu zijn de rechthebbenden van het graf niet alleen gevoelsmatig maar ook voor de wet eigenaar. Dit heeft gevolgen voor de aansprakelijkheid bij schade.
Daarnaast is het door de wetswijziging makkelijker geworden voor het bestuur van de parochie om het grafrecht te beëindigen bij verwaarlozing van het graf. Ook is de rechthebbende van het graf nu zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in zijn adresgegevens.

Tarieven grafrecht en onderhoud

Grafrecht:

  • Grafrecht voor 20 jaar                     € 270,-
  • Kinder- of urnengraf voor 20 jaar € 135,-
  • Grafrecht voor 10 jaar                     € 140,-
  • Kinder- of urnengraf voor 10 jaar €   70,-

Onderhoud:

  • Onderhoud per jaar                         €   11,-
  • Onderhoud voor 20 jaar                 € 220,-
  • Onderhoud bij betaling ineens      € 200,-

In het reglement kunt u alle regels over de begraafplaats vinden.

Let op!

Oud-parochianen die aan de vaste wal wonen en geen lid zijn van de Sint Clemensparochie op Ameland kunnen NIET op deze begraafplaats worden begraven. Het is verstandig om deze oud-parochianen hierop te wijzen. Als ze gedoopt zijn in de Sint Clemenskerk en op onze begraafplaats begraven willen worden, dan moeten ze zich als lid van de parochie inschrijven. Als ze elders lid van een parochie zijn kan de Sint Clemensparochie de voorkeursparochie worden. Men dient dit dan schriftelijk door te geven aan het kerkbestuur.