Categorie Doopsels

Doopvont

Het blijkt dat er nog wat misverstand is over het toekomstig gebruik van het doopvont bij doopsels. Voor de brand stond de doopvont in een aparte doopkapel achter, links van de ingang. Dat is vaak de gebruikelijke plaats in Katholieke kerken. Er is echter besloten om van deze ruimte een Mariakapel te maken. Daarom moest er een andere plaats gevonden worden voor het doopvont. Een doopvont op het priesterkoor is niet gebruikelijk. In de zijkapellen zou het ook een “sta in de weg zijn”, ook vanwege het multifunctioneel gebruik.

Uiteindelijk is er voor gekozen om het natuurstenen doopvont, uit de kerk van Oosterwierum, te plaatsen in het voormali...

Lees meer

Doopsel

Door het hl. Doopsel is op 3 april jl. in onze gemeenschap opgenomen:

Dylan Morris Voornhout

Zoon van Ilse Brouwer en John Voornhout

Van harte gefeliciteerd!

Lees meer

Parochie mededelingen

Doopsel.

Door het hl. Doopsel is op 18 april in onze kerk opgenomen:

Charlotte Anna Gerarda Antonia

Dochter van Piet de Jong en Miranda Maas.U

Welkom en van harte gefeliciteerd.

Eerste communie.

De eerste communicantjes van dit jaar waren:

Matthein Huizinga          Esmée Metz      Charlotte de Jong           Mirthe Huisman              Indy Brouwer    Jasmijn Molenaar            Joran de Jong

Jarno Kienstra                  Lucas Oud     Van harte gefeliciteerd

 

H.Vormsel.

Op 10 mei jl...

Lees meer

Parochiemededelingen

DOOPSELS

Op zondag 8 maart jl. zijn door het hl. Doopsel in onze kerk opgenomen:

Amber Hanna Renee,
dochter van Louise en Ronald Metz

Jaylin Symphorosa,
dochter van Lianne Molenaar en Anthony Gerrits

Noud George,
zoon van Louise Molenaar en Rick de Jong

Van harte gefeliciteerd en welkom in onze gemeenschap.

Caritascollecte Pasen 2015

Zoals ieder jaar collecteert de Caritas voor een goed doel aan het einde van de Vastentijd, met Pasen dus. Dit jaar zal deze collecte bestemd worden voor het Noodfonds dat opgericht is op Ameland voor huishoudens die in financiële moeilijkheden zitten.

De hiervoor opgerichte stichting Noodfonds Amelander Kerken ...

Lees meer

Parochiemededelingen

Dank

Tijdens de collecte met Pasen werd er bijna €740,- opgehaald t.b.v. het Fuhara Fistel Project van Stieneke de Wind. Zij schreef ons hier over:

Hierbij wil ik U daarvoor hartelijk bedanken, mede namens onze teams in Congo. Dit geld is ruim voldoende voor 12 fisteloperaties incl. alle materialen, medicijnen en ziekenhuisopnames voor de desbetreffende vrouwen.

We vinden het geweldig dat U weer aan ons gedacht hebt.

Wij wensen U Gods zegen op al uw activiteiten in de parochie.

Met een hartelijke groet,       Stieneke de Wind.

Dank

De collecte voor het Noodfonds op Ameland met kerstmis heeft €939,17 opgebracht.

De opbrengst van de E...

Lees meer

Parochie-mededelingen

Doopsel

Op 9 februari jl. is door pastoor Verheijen in onze kapel gedoopt:

MARIJN   JACOB   BROUWER

zoon van Jacqueline Brouwer.

Van harte gefeliciteerd!

Paascollecte

De opbrengst van de collecte met Pasen is bestemd voor de kraamvrouwenkliniek van S. de Wind. Lees het artikel elders in dit blad.

Website

De website van onze parochie werd opgezet door Joop Beijaard, waarvoor hartelijk dank! Marleen v.d.Wal-Kooiker zal voor verder onderhoud zorgen. Haar e-mailadres is: marleenkooiker@hotmail.com. Hier kunt u dus uw mededelingen voor de site kwijt. Wilt u op de hoogte blijven van het actuele kerknieuws raadpleeg dan:  www stclemensparochie...

Lees meer