Categorie In Memoriam

In memoriam Henk Metz

Henk Metz 11 juni 1935 – 21 januari 2017

Jeugdjaren

Henk werd geboren op 11 juni 1935 in Buren en groeide op in een warm gezin met zes kinderen, allen jongens, Henk was op één na de oudste. Vader Dirk was boer en moeder Sanne huisvrouw.

Al op jonge leeftijd bleek Henk goed met mensen te kunnen omgaan. Vanuit het dienstbaar willen zijn naar anderen toe ging hij bij Hotel de Jong aan de slag als kelner, een schot in de roos.

Hij kreeg een relatie met Jannie Scheltema en samen verhuisden zij naar Groningen.

Werk en gezin

Na Groningen werd het Maastricht met buiten het werk veel gezelligheid en een rijk sociaal leven.

Hun eerste zoon Dirk wer...

Lees meer

In memoriam Dolf Kienstra

1961 Dolf Kienstra 2017

Je kunt je afwenden van de toekomst door het verleden, of je kunt blij zijn met de toekomst door het verleden.

Je kunt je blijven herinneren dat hij dood is, of je kan je verheugen met de herinnering aan hem.

Verder gaan.

Je kunt huilen omdat hij er niet meer is, of je kunt lachen omdat hij geleefd heeft.

Je kunt je ogen sluiten en hopen dat hij terug komt, of je kunt je ogen openen en zien wat hij achtergelaten heeft.

Je hart kan leeg zijn omdat je niet meer zult zien, of je kunt vol zijn van de tijd die je samen met hem hebt gedeeld.

Je kunt huilen, je gedachtes afsluiten, leeg voelen en de wereld de rug toekeren.

Of...

Lees meer

In memoriam Tiny de Jong

1928 – TINY DE JONG – 2016.

Tiny is geboren als oudste van een gezin met acht kinderen. Haar ouders waren Hendrik en Agatha de Jong. Door een tragisch ongeval kwam haar vader om het leven toen zij pas 11 jaar oud was. Na de lagere school heeft zij tot haar huwelijk gewerkt als huishoudelijke hulp op de pastorie. Uit haar huwelijk zijn 5 kinderen geboren, ze was een lieve en zorgzame moeder.

Tiny heeft lange tijd met veel plezier en inzet een pension gerund, ze was een goede gastvrouw en genoot van de mensen om haar heen.

Het Clemenskoor was haar grote hobby, want zingen en muziek daar hield ze van!

Na een sterk afnemende lichamelijke en gee...

Lees meer

In memoriam pater Theo de Jong

1925 – pater THEO de JONG – 2016.

Missionaris van Afrika- Witte Pater

Zoon van Jacob de Jong en Gerbentje Kooiker.

Hij werd op 10 juni 1954 tot priester gewijd te Monteviot in Schotland.

Theo wilde niet alleen priester worden, maar priester-missionaris. Je kon hem typeren als doorzetter. Had hij eenmaal zijn zinnen op iets gezet dan ging hij daar met vastberadenheid op af. Met die instelling reisde hij in 1954 af naar Oeganda en schreef: Ik heb de mensen bereikt waar ik altijd naar verlangd heb en die wil ik met Gods genade gelukkig maken.

In de bisdommen Mbarara en Kabale toonde hij zich een toegewijd pastor en was het gelukkigst als hij te ...

Lees meer

In memoriam Piet Kienstra

Piet Kienstra 1931 – 2016

Piet werd op 19 februari 1931 in Leeuwarden geboren als oudste zoon van Johannes George Kienstra en Rinske Molenaar. Op jonge leeftijd vertrok hij, net als een aantal van zijn ‘maten’, van Ameland op zoek naar werk. Dat vond hij in Brabant bij de douane, daar trouwde hij met zijn grote liefde Rietje Visser en samen kregen zij een zoon, Hans. Hij ontwikkelde zich bij de douanerecherche van de FIOD en later de CRI tot een van de belangrijkste spelers in de strijd tegen narcotica. Deze verantwoordelijke dienstbetrekking combineerde hij met een enorme zorg en inzet voor zijn gezin, zijn familie en anderen.

Dat Piet A...

Lees meer

In memoriam Andries Molenaar

ANDRIES MOLENAAR 1957 – 2016

Dries werd geboren op ‘t Nijlân, als oudste kind van Gerben Molenaar en Catharina Spoelstra. Hij leidde een onbezorgd leven tot zijn vader in 1974 overleed. Ineens werd hij, net zeventien, boer en kostwinner. Hij voelde dat als zijn verantwoordelijk en die verantwoordelijkheid nam hij op zich. Hij trouwde met Annelies Tieman en ze kregen drie kinderen. Vanaf 2003 werd hij hoeder op de Vennoot. Op de boerderij kwam het accent te liggen op de schapen. Daarnaast waren de duiven zijn grote hobby. Dries was iemand van verhalen. Dat bleef hij tot het laatst toe...

Lees meer