Informatie

Informatie
Informatie2018-09-16T18:52:01+00:00

Contact
E-mail  rk.kerk@knid.nl
Bezoekadres: Kardinaal de Jongweg 35, Nes
Telefoonnummer (0519) 542599

Verhuur kerk
Voor verhuur van de kerk kunt u contact opnemen met:

  • Regina Beijaard
  • Tel. 0519-542048 of 06-49906918
  • e-mail jbeijaard@knid.nl

Kerkbijdragen
Wij hebben de volgende kerkbijdragen vastgesteld:
– Kerkbijdrage volwassen € 65,-
– Kerkbijdrage jongeren van 18 tot en met 24 jaar € 20,-
– Misintentie € 10,-
– Doop, begrafenis betalend lid gratis
– Doop niet betalend lid € 120,-
 – Huwelijk betalend lid € 250,-
– Huwelijk niet betalend lid € 500,-
– Begrafenis en koor niet betalend lid € 850,-

Financiële gegevens
Bankrekening NL76 RABO 0136100163
t.n.v. RK Kerkbestuur  te Nes-Ameland.

Misintenties en kopij Wegwijzer
Misintenties kunnen worden doorgegeven aan Door Brouwer,  email wp.brouwer@knid.nl
Kopij voor de Wegwijzer kan worden ingeleverd bij Corrie Mosterman, e-mail aa.mosterman@knid.nl
De bijdrage voor de misintenties kunt u overmaken op IBAN NL76RABO0136100163 t.n.v. R.K. Kerkbestuur  te Nes-Ameland o.v.v. misintenties.

Steun herstel kerk

Barometerstand € 195.238,-

U kunt ook uw steentje bijdragen, zodat we blijven genieten van deze mooie kerk! Uw gift wordt bijzonder gewaardeerd!
Stort uw bijdrage op bankrekening t.n.v. Sint Clemenskerk

IBAN NL 07 RABO 01018 457 58
BIC: RABONL2U