Alle kerkvieringen zijn i.v.m. het Coronavirus tot en met 30 juni vervallen. 
Iedere zondag om 10.00 uur wordt via de LOA een Heilige Mis verzorgd in samenwerking met de Pastoraatsgroep.