Kerkvieringen

Kerkvieringen
Kerkvieringen2019-01-02T17:20:37+00:00

Donderdag 3 jan donderdagmiddag Kerststalbezoek Stelpbewoners

Zondag 6 jan 10.00 uur Gezinsviering (Driekoningen) met Agatha Wetting
en het Kinderkoor kidskerk en kinderwoorddienst

Petrus en Hendrika de Jong-Brouwer
Johanna de Jong-Kienstra
Tjeerd en Anneke Kooiker-Kouwen

Zondag 13 jan 10.00 uur Woord- en communieviering met Theo Kiewiet en
organist Peter Vlak

Casper Martinus Twickler
Theresia Twickler
Tjeerd en Sietske Metz-Molenaar
Corrie van der Galiën-Metz
Dirk Tjeerd Metz
Hendrik en Dirk Metz
Johannes Boelens
Dirk en Sanne Metz
Wiesje Metz-Duipmans en Ferdinand Metz
Dick Metz
Foppe en Jacoba Metz-Oud
Theun en Antje Metz-Boelens
Jan Brouwer
Thomas en Catharina Brouwer-van der Zweep
Giny Brouwer en Thomas Brouwer
Cornelis de Jong en Duifke Bruning
Cornelis de Jong en Antje Kiewied

Zondag 20 jan 10.00 uur Oecumenische viering met het Clemenskoor in de
Herenwegkerk te Hollum

Zondag 27 jan 10.30 uur Wereldjongerendagen Eucharistieviering met
pastor Henk Nota en de bisschoppen van Rotterdam en
Groningen en het Brabants jongerenkoor

Theo en Bertha Molenaar-de Haan
Cyprianus en Augusta Kooiker-Kienstra
Theo en Sita Kooiker-de Haan
Familie de Haan-Edes
Jaap Theodorus Metz
Bernard Kooiker
Henk Sweers
Theun en Antje Metz-Boelens
Petrus en Agatha Brouwer-Beijaard
Alex Brouwer
Lisa en Johan Metz
Willem en Trees Beijaard-Kuiper
Casper Martinus Twickler
Theresia Twickler
Tjeerd en Sietske Metz-Molenaar
Corrie van der Galiën-Metz
Dirk Tjeerd Metz
Hendrik en Dirk Metz
Johannes Boelens
Paulus Brouwer en overleden fam
Theo en Trees Brouwer-Beijaard
Bernard Brouwer
Jose Brouwer Michel Kooiker
Annelies Oud-Metz
Frans Hulsebos
Rie de Haan en Foppe Metz