Mededelingen van zondag 12 augustus 2018

Maandag 13 augustus is de laatste dag voor het inleveren van kopij voor de Wegwijzer bij Door Brouwer en Corrie Mosterman.
Dinsdagavond 14 augustus is er een concert van Canite Tuba. Entree is gratis, collecte bij de uitgang, aanvang 20.00 uur.
Woensdagavond 15 augustus is er vergadering van het kerkbestuur.
Vrijdagavond 17 augustus is er een orgelconcert door Eeuwe Zijlstra en diverse andere artiesten. Entree is gratis, collecte bij de uitgang, aanvang 20.00 uur.
Zondagmorgen 18 augustus is er om 10.00 uur een eucharistieviering met pastor Henk Nota en het Sint Clemenskoor.
Zondagmiddag en zaterdagmiddag is er een Duitse mis om 17.00 uur verzorgd door het pastoraal team uit Munster.