Loading...
Home2018-10-30T19:08:03+00:00

oktober 2018

Mededelingen zondag 14 oktober

 • Dinsdagmiddag is er kerk schoonmaken groep 3.
 • Zondag is er om 10 uur een woord en communieviering met Anneke Mosterman en organist Ard Lukassen.
 • Woensdagavond 24 oktober om 20.00 uur is de presentatie van het boek van de Sint Clemenskerk.
  Het eerste exemplaar zal aangeboden worden aan pastoor Paul Verheijen.
  De presentatie wordt omlijst door muzikale intermezzo’s.
 • Amelands voormalige pastor, Ger van Dieten, 92 jaar oud, gaat samen met Felice Filepona binnenkort van hun woonplaats Ee verhuizen naar woonzorgcentrum Sint Charles van de Witte Paters in Heythuysen.

Nederlandse Bisschoppenconferentie vraagt parochies te collecteren voor Sulawesi

De Nederlandse Bisschoppenconferentie roept via de bisdommen parochies op om zondag 14 oktober een extra collecte te houden voor Sulawesi. De opbrengst is bestemd voor directe noodhulp die door de ter plekke wonende zusters FDNSC (dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart) wordt gegeven aan de bevolking van Palu.
De actie wordt ondersteund door de Stichting Bisschoppelijke Vastenactie die rechtstreeks contact onderhoudt met de zusters. Palu is een provincieplaats op Sulawesi die zeer zwaar is getroffen door de recente aardbeving en de daarop volgende tsunami. De zusters vangen daar onder meer dakloze mensen op en delen voedselpakketten uit.
De schade op Sulawesi is onvoorstelbaar. Ruim tweeduizend mensen overleefden de ramp niet, duizenden raakten gewond en tienduizenden werden dakloos. Nog steeds zijn duizenden mensen vermist – er is nog nauwelijks hoop dat zij het verschrikkelijke natuurgeweld overleefden.
De Nederlandse bisschoppen leven mee met de bewoners van Sulawesi. De grote menselijke nood en de enorme schade doen een dringend beroep op hulp. De bisschoppen vragen dan ook om te bidden en te geven voor de slachtoffers van deze ramp.
De opbrengsten van de collecte, maar ook particuliere giften, kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL38INGB0002010534, ten name van St. Bisschoppelijke Vastenactie, Den Haag, onder vermelding van ‘Sulawesi’. Direct doneren via http://www.vastenactie.nl/nl/steunons/doneren kan ook.

Mededelingen zondag 7 oktober

 • Woensdagmorgen om 11.30 uur is de afscheidsdienst van Joop Edes, met Theo Kiewiet en het Sint Clemenskoor.
 • Vrijdagmorgen is er een bijeenkomst van de pastoraatsgroep in de pastorie.
 • Zondag is er om 10 uur een eucharistieviering met pastoor Paul Verheijen en het Sint Clemenskoor.
 • Woensdagavond 24 oktober om 20.00 uur is de presentatie van het boek van de Sint Clemenskerk.
  Het eerste exemplaar zal aangeboden worden aan pastoor Paul Verheijen. De presentatie wordt omlijst door muzikale intermezzo’s.
  Het boek kan tijdens deze avond al gekocht worden voor de prijs van €15.-
 • De kerk is dagelijks geopend voor bezichtiging van 14.00 tot 17.00 uur.

Exposities Kunstmaand

In de St. Clemenskerk zijn gedurende de hele Kunstmaand van 10.30 uur tot 17.00 uur diverse exposities te bewonderen.
De kerk is geopend van 10.30 uur tot 17.00 uur.