Het pastoraal team bestaat uit pastoor Paul Verheijen en rector Henk Nota.

Bij ziekenzalving of dringende pastorale hulp kunt u contact opnemen met rector Henk Nota, tel. 06-30613564.

Pastoor Paul Verheijen

Pastoor Paul Verheijen werd op 13 mei 1951 geboren in Zwolle. Tijdens zijn werk als maatschappelijk werker in de kinderbescherming is hij theologie gaan studeren aan de ATO (agogisch theologische opleiding), een onderdeel van de katholieke theologische universiteit Utrecht. In het studiejaar 1982-1983 werd hij door de toenmalige bisschop van Groningen naar Rome gestuurd. Hij werd gewijd op 8 december 1984 in Meppel. Vervolgens werkte hij in parochies in Drenthe in Groningen.

Telefonisch contact het liefst voor 9.30 uur tel. 0519-292476 (vrijdag vrije dag)

Rector Henk Nota pr

Henk Nota is geboren op 21 mei 1948 te Nes Ameland en later opgegroeid in Leeuwarden en Wytgaard. Na zijn studies bij o.a. de Salesianen van Don Bosco in ’s Heerenberg, Handelsavondscholen en Mulo begon hij in 1964 zijn loopbaan als loketbediende bij het Algemeen Provinciaal Fries Ziekenfonds. Vanaf mei 1976 was hij als inspecteur en taxateur werkzaam in de buitendienst bij de brandverzekeringsmaatschappij OBAS, later OTOS en weer later Avero/Achmea. Het werkterrein betrof de gehele provincie Friesland.

In 1993 begonnen met opleiding theologie aan de Priesteropleiding Bovendonk in Hoeven, bisdom Breda. Priester gewijd 9 oktober 1999 te Groningen waarna meteen een benoeming volgde tot parochievicaris voor de parochies van St. Nicolaasga en Joure in oktober 1999. Vanaf 1 januari 2015 tot 31maart 2020 pastoor van de H. Christoffelparochie en vanaf 1 april 2020 rector van het rectoraat St. Clemens op Ameland.

Voor telefonisch contact bel 06-30613564.