Het pastoraal team bestaat uit pastoor Paul Verheijen en pastoraal werker Jan van Beek.

Noodtelefoon pastoraal team     06-17 81 09 54

Als U een pastor nodig heeft kunt U via het noodnummer de pastor van dienst bereiken. Onder noodgevallen wordt verstaan ziekenzalving- of zegen, overlijden, nooddoop en crisissituaties. De pastor van dienst zorgt er dan voor dat alles geregeld wordt.  Bij overlijden kunt u bellen met Theo Kiewiet.

Pastoor Paul Verheijen

Pastoor Paul Verheijen werd op 13 mei 1951 geboren in Zwolle. Tijdens zijn werk als maatschappelijk werker in de kinderbescherming is hij theologie gaan studeren aan de ATO (agogisch theologische opleiding), een onderdeel van de katholieke theologische universiteit Utrecht. In het studiejaar 1982-1983 werd hij door de toenmalige bisschop van Groningen naar Rome gestuurd. Hij werd gewijd op 8 december 1984 in Meppel. Vervolgens werkte hij in parochies in Drenthe in Groningen.

Telefonisch contact het liefst voor 9.30 uur tel. 0519-292476 (vrijdag vrije dag)

Rector Henk Nota pr

Henk Nota is geboren op 21 mei 1948 te Nes Ameland en later opgegroeid in Leeuwarden en Wytgaard. Na zijn studies bij o.a. de Salesianen van Don Bosco in ’s Heerenberg, Handelsavondscholen en Mulo begon hij in 1964 zijn loopbaan als loketbediende bij het Algemeen Provinciaal Fries Ziekenfonds. Vanaf mei 1976 was hij als inspecteur en taxateur werkzaam in de buitendienst bij de brandverzekeringsmaatschappij OBAS, later OTOS en weer later Avero/Achmea. Het werkterrein betrof de gehele provincie Friesland.

In 1993 begonnen met opleiding theologie aan de Priesteropleiding Bovendonk in Hoeven, bisdom Breda. Priester gewijd 9 oktober 1999 te Groningen waarna meteen een benoeming volgde tot parochievicaris voor de parochies van St. Nicolaasga en Joure in oktober 1999. Per februari 2003 benoemd tot pastoor en tevens voor de parochie Lemmer. Vanaf 1 januari pastoor van de fusieparochies te St. Nicolaasga, Joure, lemmer, Sloten, Woudsend, Balk en Bakhuizen. 
Vanaf 1 april is Henk Nota rector van het rectoraat Sint Clemens.

Tel. 0513-431394