Koster

De koster Theo Kiewiet is belast met de dagelijkse gang van zaken.

Hij is bereikbaar op tel. (0519) 542599 of op het adres Kardinaal de Jongweg 35, 9163 HZ te Nes.