Het kerkbestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter
Rector Henk Nota
Tel: 06-30613564

Vice-voorzitter
Petrina Kuperus-de Jong
Tel. (0519) 542871
E-mail: j.p.kuperus@knid.nl

Penningmeester
Nico van Schaijk
Tel. (0519) 542189
E-mail: info@onskasteel.nl

Lid
Anne de Jong
Tel. (0519) 542198
E-mail:  info@hetzwanewater.com

Lid
Vacature