Een parochie heeft natuurlijk ook een bestuur nodig. Het kerkbestuur is eerst en vooral verantwoordelijk voor de materiële zaken binnen de parochie. Daarbij valt te denken aan zorg voor de financiën, de gebouwen en het levensonderhoud van de pastores.

Het kerkbestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter
Pastor Paul Verheijen
Tel. (0519) 292476

Vice-voorzitter
Joke Beekema
Tel. (0519) 543299

Secretaresse
Jacqueline Metz
Tel. (0519) 543420

Penningmeester
Vacant

Lid
Anne de Jong
Tel. (0519) 542198
info@hetzwanewater.com.

Lid
Petrina Kuperus-de Jong
Tel. (0519) 542871