Hert rectoraatsbestuur is eerst en vooral verantwoordelijk voor de roerende onroerende goede van de voormalige parochie. 

Het kerkbestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter
Rector

Vice-voorzitter
Vacant

Secretaresse
Vacant

Penningmeester
Marijke Metz

Lid
Anne de Jong
Tel. (0519) 542198
info@hetzwanewater.com.

Lid
Petrina Kuperus-de Jong
Tel. (0519) 542871