De redactie van de Wegwijzer wordt gevormd door:

  • – Misintenties
    Door Brouwer
  • – Eindredactie
    Marijke Metz
  • – Drukwerk
    Uitgeverij “De Zalige Zalm”

 

Kopij voor de wegwijzer kan worden ingeleverd bij Marijke Metz via e-mail gmmetz@xs4all.nl.